Text Link Underline Remover
   
Tab
 Trang chủ    Giới thiệu chung    Hoạt động    Trung tâm y học cổ truyền    Sản phẩm    Tài liệu tham khảo   Liên hệ
     index noidung 1
Vài ý kiến về đo nhiệt độ dưới da của Kinh lạc -Huyệt vị


Các hoạt động sống của con người ,chỉ có thể duy trì bình thường khi cơ thể có một nhiệt độ hằng định là 37±0.5ºC .
Trên nền của nhiệt độ hằng định này ,con người sẽ thực hiện mọi hoạt động về dinh dưỡng , chuyển hoá , sinh trưởng , phát triển ,phản ứng , thích nghi với môi trường sống luôn biến đổi. Nhiệt độ môi trường quanh cơ thể sống luôn biến đổi theo ngày đêm và theo mùa , nên cơ thể người ta luôn có một sự tương tác và trao đỏi nhiệt độ với môi trường .


Để duy trì một nhiệt độ hằng định 37±0.5ºC trong nội môi , cơ thể phải tự điều tiết bằng hai phản ứng sinh nhiệt và thải nhiệt để thích ứng với sự biến đổi nhiệt độ của môi trường .Hai phản ứng tự điều tiết này được chỉ huy bằng hệ thần kinh thực vật và hệ tuần hoàn dịch thể Khi nhiệt độ nội môi cao hơn bình thường thì các phản ứng sinh nhiệt giảm, các mạch máu ngoại biên giãn ra,giúp cho sự thải nhiệt ra môi trường dễ dàng hơn .Khi nhiệt độ nội môi thấp hơn bình thường thì các phản ứng sinh nhiệt tăng lên ,các mạch máu ngoại biên co lại để giảm bớt sự thoát nhiệt ra ngoài môi trường .

Khi trời nóng ,phản ứng sinh nhiệt cũng giảm ,mạch máu ngoại biên cũng giãn xa giúp cho sự thoát và bốc hơi mồ hôi tăng .Khi trời lạnh ,phản ứng sinh nhiệt cũng tăng ,mạch máu ngoại biên cũng co lại làm sự bốc hơi mồ hôi giảm đi .

Tuỳ theo cấu tạo của lớp mỡ dưới da , từng vùng dày hay mỏng ,sự phân bố mạch máu mỗi vùng da nhiều hay ít,vùng da đó ở gần hay xa trung tâm tuần hoàn và trung tâm sinh nhiệt mà trong cùng một thời điểm nhiệt độ da ở mỗi vùng sẽ có sự chênh lệch nhiều hay ít.Chính nhờ dựa vào sự chênh lệch này ,các nhà nghiên cứu về nhiệt độ da của Kinh lạc-Huyệt vị đã phát hiện ra hoạt động bình thường hay không bình thường của mỗi tạng phủ kinh lạc hay huyệt vị .

Theo học thuyết Kinh lạc :mỗi Tạng phủ-Kinh lạc đều có những chức năng riêng biệt do hoạt động chức năng của chúng đòi hỏi năng lượng khác nhau về cường độ cũng như về thể loại .Vì mỗi Tạng phủ -Kinh lạc có chức năng riêng biệt cho nên nhiệt độ của mỗi đường kinh và các huyệt vị của nó cũng sẽ có sự chênh lệch nào đó .

Từ nửa cuối thế kỷ trước tới nay, trên thế giới và trong nước có nhiều tác giả nghiên cứu về độ cảm nhiệt hay nhiệt độ của các loại huyệt nhằm sử dụng các chỉ tiêu nhiệt vào chẩn đoán Tạng phủ-Kinh lạc ở tình trạng bình thường hay bệnh lý cũng như để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.

Xong , đặc tính của hoạt động toàn hệ Kinh lạc là đồng thời và luôn biến đổi .Còn với các loại máy đã có trước đây ,mỗi lần chỉ đo được một huyệt , nên các số đo không thể dùng để so sánh và đánh giá toàn bộ hệ thống kinh lạc được .Vì thế mà các kết quả đã công bố chưa được YHCT ứng dụng rộng rãi.

Muốn đánh giá chính xác các giai đoạn hoạt động của cả hệ thống kinh lạc, phải có loại máy 24 kênh, đo được cùng một lúc các loại tên huyệt ( tỉnh, huỳnh, du…) gồm 24 huyệt của 12 kinh tay, chân.

Sự sáng tạo ra loại máy đo nhiệt độ da 25 kênh của kỹ sư Đinh Lai thịnh là một bước tiến lớn của nền YHCT nước nhà. Nó sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu Kinh lạc-huyệt vị và YHCT yên tâm khai thác những đặc tính nhiệt học của hoạt động hệ Kinh lạc nhằm tiến tới xây dựng những mô hình nhiệt độ da ở trạng thái sinh lý bình thường hay trong tình trạng bệnh lý của tạng phủ Kinh lạc giúp ích cho việc chẩn đoán theo dõi và đánh giá kết quả điều trị.

Là một cán bộ đã nhiều năm trăn trở với việc hiện đại hoá YHCT, tôi rất xúc động và vô cùng cảm ơn kỹ sư Đinh Lai Thịnh về kết quả sáng tạo này.

Tôi mong kỹ sư Đinh Lai Thịnh sẽ tiếp tục nâng cao tính năng của loại máy này lên them bước nữa. Bởi lẽ, ngày nay tất cả đại lượng biến đổi có được biểu đồ hoá thì mới khai thác được hết tính năng của nó. Máy của kỹ sư Thịnh chỉ mới khai thác nhiệt độ tối đa của 24 huyệt theo một thời điểm nào đó như thế là tự mình loại bỏ mất những tính năng khác của “Nhiệt độ kinh lạc ” tự mình gò bó mình phải đi vào một con đường hẻm .Nếu kĩ sư Thịnh chuyển được từ đo nhiệt độ tối đa sang ghi nhiệt độ biến đổi theo thời gian (dù là rất nhỏ) xây dựng thành một “Huyệt nhiệt đồ ” thì sẽ khai thác được hết các tính năng của “Nhiệt kinh lạc” .Nó giúp chúng ta đi vào một con đường thênh thang của “Nhiệt kinh lạc

********

Việc khảo sát những đặc tính của kinh lạc -huyệt vị đã có như :
- Nghiên cứu đặc tính điện học của Kinh lạc-Huyệt vị bằng cách cho chạy qua cơ thể một dòng điện ,hay đo trực tiếp dòng điện do cơ thể sản sinh ra.
- Đo độ cảm nhiệt hay đo nhiệt độ da ở các vùng huyệt .
- Dùng hiệu ứng Kirlian để nghiên cứu các vùng huyệt .
- Đo cường độ hô hấp của các vùng huyệt .
- Đo độ Ph của các vùng huyệt .
- Nghiên cứu về độ tập trung của thần kinh mạch máu ngoại biên ở các vùng huyệt ...

Mỗi loại đều có một giá trị tích cực nhất định .
*Hai loại khảo sát được nhiều tác giả nghiên cứu trong nước là :Các đặc tính điện học hay nhiệt độ da của các loại huyệt .Nhưng số lượng tác giả nghiên cứu về đặc tính điện học cả trong nước và ngoài nước đều lớn hơn tác giả nghiên cứu về nhiệt độ nhiều lần . Điều đặc biệt này cũng dễ hiểu bởi lẽ :

1,Dòng điện có tốc độ lan toả cực nhanh ,có thể ngay lập tức đo được trị số của nó ; Còn nhiệt độ có tốc độ dẫn truyền chậm hơn rất nhiều, phải chờ một thời gian mới ghi được nhiệt độ cần đo ,như thế không tránh khỏi ảnh hưởng của cơ thể và môi trường luôn biến đổi .

2, Đặc tính của điện Kinh lạc-Huyệt vị chỉ phụ thuộc vào điện áp cho chạy qua cơ thể ,hoặc điện thể sinh học do cơ thể sinh ra ;Còn nhiệt độ da của kinh lạc-huyệt vị ngoại phụ thuộc vào sự sinh nhiệt của cơ thể còn phụ thuộc vào nhiệt độ của nội môi phải luôn hằng định ở mức 37±0.5ºC và nhiệt độ luôn biến đổi ở môi trường bao quanh da .

3,Về các đặc tính điện chỉ cần đầu đo tiếp xúc với da là ta có ngay trị số .Còn với đặc tính nhiệt độ khi cho nhiệt điện trở và da tiếp xúc nhau ,nếu trước đó nhiệt điện trở có nhiệt độ thấp hơn da thì da phải truyền bớt nhiệt sang nhiệt điện trở để làm nó nóng lên , còn khi nhiệt điện trở có nhiệt độ cao hơn da thì nó phải truyền bớt nhiệt sang da làm nó nguội đi và da nóng lên ,chỉ khi nhiệt độ da và nhiệt điện trở ngang nhau thì mới ghi được nhiệt độ ở trạng thái cân bằng này.

4,Máy móc có thể đo trực tiếp ngay điện thế hay dòng điện ,còn nhiệt độ thì máy đo phải tiến hành qua 3 công đoạn :da và nhiệt điện trở phải trao đổi nhiệt lượng cho nhau tới khi cân bằng .Nhiệt cân bằng sinh ra một dòng nhiệt điện tương ứng .Máy thu dòng điện đó lại phải chuyển đổi thành nhiệt độ tương ứng .Mỗi công đoạn có một sai số nhỏ , 3 công đoạn cộng lại thành một sai số lớn ,nên việc khảo sát nhiệt độ kết quả sẽ kém chính xác hơn khảo sát điện .

5,Tuỳ theo thời tiết nóng hay lạnh ,nếu thực hiện khảo sát điện tuy các trị số I và R rất thay đổi nhưng tích số I x R =V thì không thay đổi. Đây chính là điện áp ngoài đưa vào cơ thể hay điện thế sinh học do cơ thể hoặc Kinh lạc - Huyệt vị sản sinh ra. Đặc tính này cho thấy ngay trong nghiên cứu các đặc tinh của Kinh lạc - Huyệt vị , việc nghiên cứu điện thế sinh học sẽ cho thấy rõ ràng chính xác nhất hoạt động sinh lý của cơ thể hay Kinh lạc- huyệt vị. Nếu đi sâu vào lĩnh vực này, khi thực hiện khảo sát nhiệt độ thì nhiệt độ đo được luôn phụ thuộc vào thời tiết ( vì khí hậu quanh cơ thể). Lạnh thì nhiệt độ da thấp, nóng thì nhiệt độ cao. Nhưng trong trạng thái sinh lý bình thường, nhiệt độ da không bao giờ cao hơn nhiệt độ nội môi. Ngoài ra nhiệt độ da còn phụ thuộc vào nơi đo ở gần hay xa trung tâm tuần hoàn nên ta thường thấy nhiệt độ huyệt Tỉnh chi trên cao hơn chi dưới 1-2 độ C.

6. Hoạt động của cơ thể sống và môi trường xung quanh luôn biến đổi. muốn so sánh được Kinh lạc - huyệt vị với nhau trên một chỉ tiêu khảo sát nào đó để thấy được sự khác biệt giữa kinh lạc - Huyệt vị này với Kinh lạc - huyệt vị khác thì phải cùng một thời điểm khảo sát được cả 12 đôi Kinh lạc( phải, trái) nghĩa là phải có các loại máy đo 24 kênh để đo được cùng một lúc 24 huyệt. * trong khảo sát các đặc tính điện học huyệt vị cũng cần phải lưu ý :

a. Nếu dùng 1 điện áp bên ngoài đặt lên da rồi đo các trị số điện bằng các loại máy chuyên dụng đã bán trên thị trường thì điện áp dùng rất lớn 9-21V chúng ta sẽ gặp một hiện tượng không phải sinh học bình thường ngoài sự mong muốn, đó là điện áp ngoài cưỡng bức các Ion mang điện trong cơ thể di chuyển theo chiều điện trường riêng của điện áp ngoài. Nhất là nó còn kích thích các dung dịch điện giải phân ly rất nhanh thành các ion mang điện mới khiến dòng điện tăng lên và điện trở giảm xuống rất nhanh, còn đối tượng cảm thấy đau tăng dần đến mức không chịu đựng được, các nhà khoa học gọi đó là “hiện tượng đánh thủng da”. Vì thế phương pháp đo này chỉ có trị số ngay khi đầu đo tiếp xúc với da là có ý nghĩa sinh học bình thường và phải dùng máy hiện số hay lưư số thì mới đọc được.

b. nếu dùng máy cực nhậy để đo điện tthế hay dòng điện sinh học do cơ thể sản sinh ra thì chúng ta không gặp phải điều không mong muốn trên. Ta có thể quan sát những biến đổi của hoạt động điện sinh học của kinh lạc - Huyệt vị một thời gian dài .

nếu đem kết nối với một máy tính ta có thể ghi lại được những điện đồ của Kinh lạc huyệt vị, đó là những điện đồ có dạng hình sin với tàn số 3-20 chu kỳ/phút, biên độ 10-200 mv, hoàn toàn khác với điện tim, điện Não, Điện cơ… nên có thể coi đây là hoạt động điện sinh học của Huyệt vị.

Rất tiếc rằng hiện nay chưa có loại máy ghi điện thế 24 kênh để triển khai nghiên cứu sâu vào lĩnh vực này. Tôi vô cùng mong muốn Kỹ sư Đinh Lai Thịnh sẽ sớm chuyển được từ máy đo nhiệt độ 25 kênh sang máy đo điện thế 25 kênh với độ nhậy 1mv và kết nối vào máy tính dựng thành “Điện huyệt đồ”. Như vậy chúng ta sẽ tiến tới một đỉnh cao chói lọi của việc khảo sát điện sinh học của Huyệt vị. Nó sẽ giúp cho việc ứng dụng vào chẩn đoán, theo dõi điều trị và đánh giá kết quả điều trị không khác gì điện Tim, điện Não.

Bác sĩ Lã Quang Nhiếp
Nguyên Trưởng khoa châm cứu viện YHCT.VN
Nguyên tổng thư ký TW Hội châm cứu VN
ĐT : 04 22147967

 
Thuốc XOANG Dạng Xịt Mới


Sau nhiều năm nghiên cứu. TT nghiên cứu và phát triển YHCT đã thành công trong việc điều chế thuốc CHỮA XOANG bằng Nam dược dưới dạng lọ xịt rất tiện lợi và hiệu quả.Chi tiết, xin liên hệ:
Ông Đinh Lai Thịnh
Giám đốc TT NC&PT YHCT
ĐT: 01229227695
hoặc 0913530220Website liên kết
   Trang trước Lên trên   

Copyright © Dokinhlac.com.vn - Email:Laithinh1966@gmail.com
Đã có tổng số: (đang Online: 77) 2519767 lượt người truy cập vào Website này!