Text Link Underline Remover
   
Tab
 Trang chủ    Giới thiệu chung    Hoạt động    Trung tâm y học cổ truyền    Sản phẩm    Tài liệu tham khảo   Liên hệ
     index noidung 1
Sách nguyên lý thời cổ sinh học phương Đông
Mục lục
Lời tác giả
  Chương I
  Môi trường sống và khí âm dương
I Phạm vi của môi trường sống
II Mối quan hệ giã các thành phần của môi trường sống
III Các đơn vị thời gian đã được dùng ở phương Đông
  Chương II
  Khắc và giờ
I Khắc
II Giờ
  Chương III
  Ngày
I Định nghĩa
II Cách tính ngày
III Những ứng dụng của đơn vị ngày theo số
IV Những ứng dụng của đơn vị ngày theo tên can chi
  Chương IV
  Tháng và tiết khí
I Tháng âm lịch
II Tiết khí
III Ứng dụng của tháng âm lịch và tiết khí
  Chương V
  Năm
I Định nghĩa
II Tên của năm
III Tương ứng giữa năm dương lịch và năm can chi
IV Những ứng dụng của đơn vị thời gian năm theo tên can chi
V Những nhịp đơn vị sinh học dùng đơn vị năm
  Phụ lục
I Bản chất của Ngũ hành
II Luận thuyết khí hóa ngũ hành
III Các loại thuyết khí ứng với từng hành
IV Ngũ hành và các chu kì thời gian
V Quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành
  Chương VI
  Lục khí – Địa chi, Ngũ vận – Thiên can
I Chu kì Lục khí 6 năm và Địa chi 12 năm
II Chu ki Ngũ vận 5 năm và Thiên can 10 năm
  Chương VII
  Chu kì Cửu cung và Bát quái
I Định nghĩa
II Nôi dung tính chất của Cửu cung và Bát quái
III Giá trị thời sinh học của chu kì Cửu cung 9 năm
IV Tính chất đồng dạng chu kì Cửu cung trong các đơn vị thời gian
V Giá trị thời sinh học của chu kì Bát quái 8 năm
VI Tính chất đồng dạng chu kì Bát quái trong các đơn vị thời gian
VII Những ứng dụng của chu kì Cửu cung trong các đơn vị thời gian, không gian
VIII Những ứng dụng của chu kì Bát quái trong các đơn vị thời gian, không gian
  Chương VIII
  Thiên cơ
I Tác giả những công trình ứng dụng giá trị thời sinh học như đã nêu trên là người sống vào thời đại nào?
II Những tài liệu nói về hệ thống vũ trụ vận động để đem lại những ảnh hưởng cho đời sống, ta thường gọi là “Thiên cơ” của các thời đại để lại tới nay có những gì?
III Hệ thống vũ trụ vận động có tên “Thiên cơ” ấy được cấu tạo như thế nào?
Lời kết của cuốn sách
Tài liệu tham khảo

 
Thuốc XOANG Dạng Xịt Mới


Sau nhiều năm nghiên cứu. TT nghiên cứu và phát triển YHCT đã thành công trong việc điều chế thuốc CHỮA XOANG bằng Nam dược dưới dạng lọ xịt rất tiện lợi và hiệu quả.Chi tiết, xin liên hệ:
Ông Đinh Lai Thịnh
Giám đốc TT NC&PT YHCT
ĐT: 01229227695
hoặc 0913530220Website liên kết
   Trang trước Lên trên   

Copyright © Dokinhlac.com.vn - Email:Laithinh1966@gmail.com
Đã có tổng số: (đang Online: 50) 2519723 lượt người truy cập vào Website này!